Ηλεκτρονική Υποβολή Αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντα Δασικού Χάρτη

Ηλεκτρονική Υποβολή Αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντα Δασικού Χάρτη

Δασικοί Χάρτες

Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

30 ΜΑΪΟΥ, 2022

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή κρίση οι οποίες δυσχεραίνουν τις οικονομικές συναλλαγές των πολιτών, σε συνδυασμό με τα τεχνικά προβλήματα στις ψηφιακές πλατφόρμες του Ελληνικού Κτηματολογίου, ανακοινώνει ότι χορηγείται παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών για 45 ημέρες. Η παράταση αφορά στους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν εντός του 2021 για τους οποίους η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων εκπνέει στις 31 Μαΐου. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αντιρρήσεων είναι η 15η Ιουλίου 2022.

 

Ποιο είναι το αντικείμενο του δασικού χάρτη;

Tο αντικείμενο του Δασικού Χάρτη είναι η οριστική καταγραφή και οριοθέτηση των δασών και των δασικών εκτάσεων, κατά τρόπο σαφή, έγκυρο και τεκμηριωμένο, στο πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας και εξειδικευμένων τεχνικών προδιαγραφών, για το σύνολο της χώρας.

Ο Δασικός Χάρτης απεικονίζει τα όρια των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα και μη, σύμφωνα με τις διατάξεις τις δασικής νομοθεσίας, σε ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη αναφέρεται στον χαρακτήρα των εκτάσεων (δασικός/χορτολιβαδικός ή μη), ο οποίος καθορίζεται συνδυαστικά από την μορφή που είχε στο παρελθόν και από την μορφή που έχει σήμερα.

Ποια είναι η  σημασία του έργου των δασικών χαρτών;

Οι δασικοί χάρτες αποτελούν βασικό εργαλείο για:

 • Την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον δασικό ή μη χαρακτήρα της ιδιοκτησίας τους.
 • Την αποτελεσματική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων.
 • Την προβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Δημοσίου στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, στο πλαίσιο της σύνταξης του Κτηματολογίου, με στόχο την αξιόπιστη καταγραφή και διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας.
 • Την ανάπτυξη βασικής υποδομής για τη σύνταξη του Δασολογίου, τον χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, την έγκριση αδειοδοτήσεων και επεμβάσεων σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Ποια είναι η διαδικασία σύνταξης του δασικού χάρτη;

 1. Κατάρτιση (σύνταξη)του δασικού χάρτη.
 2. Έλεγχοςκαι θεώρηση του περιεχομένου του δασικού χάρτη από τις τοπικές αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών.
 3. Ανάρτηση του δασικού χάρτη  από το  Ελληνικού Κτηματολογίου, ώστε να λάβει γνώση κάθε ενδιαφερόμενος.
 4. Υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη.  ( ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ )
 5. Μερική κύρωσητου δασικού χάρτη στις περιοχές χωρίς αντιρρήσεις και δημοσίευση της σχετικής απόφασης σε ΦΕΚ.
 6. Εξέταση – εκδίκαση αντιρρήσεωναπό τις αρμόδιες επιτροπές (ΕΠΕΑ) και διόρθωση του δασικού χάρτη.
 7. Ολική Κύρωση του δασικού χάρτη για το σύνολο μιας περιοχής και δημοσίευση της σχετικής απόφασης σε ΦΕΚ. 

Υπηρεσία

 1. σύνταξη πλήρους φακέλου άσκησης αντιρρήσεων κατά των αναρτημένων δασικών χαρτών,
 2. στον  προσδιορισμό της θέσεως της εκτάσεως με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 (όπως απαιτείται)
 3. στην ηλεκτρονική υποβολή της αντίρρησης στον ειδικό διαδικτυακό τόπο Ανάρτησης Δασικών Χαρτών και  Υποβολής Αντιρρήσεων ή Υποβολής Αιτήσεων Διόρθωσης Πρόδηλων Σφαλμάτων στην ιστοσελίδα του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ,
 4. στην τεκμηρίωση της αντίρρησης τόσο νομικά όσο και τεχνικά, συνεκτιμώντας τα επιπλέον στοιχεία που αφορούν την έκταση (διοικητικές πράξεις, οικοδομικές άδειες κ.α.),
 5. στη σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων Φωτοερμηνείας ως αποδεικτικό στοιχείο του μη δασικού χαρακτήρα της εκτάσεως για την καλύτερη και πιο εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση της αντίρρησης και
 6. στην υποστήριξη των αντιρρήσεων ενώπιον των αρμοδίων επιτροπών.

Ηλεκτρονική Υποβολή Αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντα Δασικού Χάρτη______