Το γραφείο μς αναλαμβάνει τις παρακάτω  Στατικές μελέτες:

  • Οπλισμένου σκυροδέματος
  • Μεταλλικής κατασκευής
  • Ξύλινης κατασκευής
  • Σύμμικτης κατασκευής
  • Φέρουσας τοιχοποιΐας