Διεκπεραίωση Διαδικασίας Ένταξης στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων εντός και εκτός σχεδίου.Αναλαμβάνουμε:

 • Την τακτοποίηση αυθαιρέτων καθώς και την έκδοση βεβαιώσεων του Ν.4178/13 για μεταβιβάσεις ακινήτων
 • Αποτυπώσεις ακινήτων
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης
 • Σύνταξη Εντύπου Ειδικού Προστίμου
 • Σύνταξη Φακέλου Αυθαιρέτου

Υποβολή φακέλου ( Ηλεκτρονικά)

 • Έλεγχος Στατικής Επάρκειας
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Νομιμότητας

Τιμές ζώνης  Αγρίνιο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ Ν.4495/17

Σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο έχει θεσπιστεί νέα κατηγοριοποίηση και έχει μειωθεί το απαιτούμενο παράβολο και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο. 

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Όλες οι αυθαίρετες κατασκευές επικρατούσας χρήσης κατοικίας προ του 1975.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Αυθαίρετα προ της 01/01/1983.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Όλες οι μικροπαραβάσεις σε ακίνητα που έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια, όπως μείωση υποχρεωτικής φύτευσης, προσθήκη μονώσεων, πέργκολες, μικρές αλλαγές εξωτερικών διαστάσεων, θέσεις και διαστάσεις κουφωμάτων, μικρές διαμορφώσεις εδάφους, κτιριοδομικές παραβάσεις, πρόχειρες ξύλινες κατασκευές κ.λπ. για όλες τις υπερβάσεις.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Για αυθαίρετες κατασκευές μετά το 1983 με παραβίαση α) μέχρι 20% κάλυψης και δόμησης και ύψους β) μέχρι 40% κάλυψης και δόμησης και 20% του ύψους ΚΑΙ δεν υπερβαίνουν τα 250τμ για κατοικία και 1000τμ για λοιπές χρήσεις γ) ημιυπαιθρίων χώρων εκτός σχεδίου μέχρι 60% κάλυψης και δόμησης ύψους σε σύγκριση με την οικοδομική άδεια και δ) αυθαίρετη αλλαγή χρήσεως εντός σχεδίου.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεως που δεν περιλαμβάνονται στις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 έως 4.

Οι παραπάνω κατηγορίες μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα ακίνητο – αυτοτελή ιδιοκτησία