Η βεβαίωση μηχανικού Ν.4178/13 , είναι υποχρεωτική για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή.

Τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο μηχανικός, προκειμένου να εκδόσει τη βεβαίωση είναι:

  1. Στέλεχος οικοδομικής άδειας
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα
  3. Εγκεκριμένα σχέδια
  4. Τίτλους ιδιοκτησίας
  5. Νομιμοποιητικά στοιχεία σε περίπτωση αυθαιρέτου
  6. Δήλωση ιδιοκτήτη