ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αναλαμβάνουμε τις δηλώσεις κτηματολογίου για περιοχές που αφορούν όλη την Αιτωλοακαρνανία.

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

σύνταξη πλήρους φακέλου άσκησης αντιρρήσεων κατά των αναρτημένων δασικών χαρτών,
στον προσδιορισμό της θέσεως της εκτάσεως με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 (όπως απαιτείται),
στην ηλεκτρονική υποβολή της αντίρρησης στον ειδικό διαδικτυακό τόπο Ανάρτησης Δασικών Χαρτών και Υποβολής Αντιρρήσεων ή Υποβολής Αιτήσεων Διόρθωσης Πρόδηλων Σφαλμάτων στην ιστοσελίδα του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ,
στην τεκμηρίωση της αντίρρησης τόσο νομικά όσο και τεχνικά, συνεκτιμώντας τα επιπλέον στοιχεία που αφορούν την έκταση (διοικητικές πράξεις, οικοδομικές άδειες κ.α.),
στη σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων Φωτοερμηνείας ως αποδεικτικό στοιχείο του μη δασικού χαρακτήρα της εκτάσεως για την καλύτερη και πιο εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση της αντίρρησης και
στην υποστήριξη των αντιρρήσεων ενώπιον των αρμοδίων επιτροπών.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Διεκπεραίωση Διαδικασίας Ένταξης στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων εντός και εκτός σχεδίου με τον Ν.4495/17.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Για όλες τις μεταβιβάσεις ή μισθώσεις ακινήτων απαιτείται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη τοπογραφικών διαγράμματων ενταγμένων στο Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87).

ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλονται στην αρμόδια πολεοδομία η έγκριση δόμησης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εκπόνηση στατικών μελετών (νέων κτιρίων) από οπλισμένο σκυρόδεμα για την υπηρεσία δόμησης ( πολεοδομία ) , η μελέτη περιλαμβάνει το τεύχος υπολογισμών , τα σχέδια των ξυλοτύπων , τις λεπτομέρειες των υποστυλωμάτων και τα κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών .

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή της κατοικίας σας από το Α έως το Ω, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, την πιο πλούσια ποικιλία υλικών και τα πιο εξειδικευμένα συνεργεία.